В Юридическия факултет се проведе тазгодишното издание на ежегодната научна сесия за студенти и докторанти

В Юридическия факултет се проведе тазгодишното издание на ежегодната научна сесия за студенти и докторанти

На 14.05.2024 г. в Юридическия факултет /ЮФ/ на Русенския университет се проведе тазгодишното издание на ежегодната научна сесия за студенти и докторанти. По традиция мероприятието премина при голям интерес, като студенти от всички курсове на обучение в специалност „Право“ представиха пред колегите си и преподаватели от ЮФ своите научни разработки в областта на гражданскоправните, наказателноправните и публичноправните отрасли. Сравнителноправното изследване на гражданскоправни институти в българското и чужди законодателства отново беше предпочитана материя от студентите в ЮФ.

Научната сесия се превърна в своеобразен празник за студентите и преподавателите от факултета, който завърши с разиграване на симулативен съдебен процес. Съдът, след като изслуша страните по спора и призованите по делото свидетели, постанови съдебно решение, с което реши гражданскоправен спор.

На участниците в Научната сесия бяха поднесени поздравления и награди (учебници, монографии и помагала) от ръководството на ЮФ.

Сподели: