поща-две-могили

В 17 пощенски клона в Русенска област може да се подават декларации и плащат данъци

Във всичките 17 пощенски клона в Русенска област от понеделник – 30. 01. 2023 г., данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ  с приложения и указания към тях. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност и да се внесат дължимите данъци чрез пощенски записи.

От НАП са предоставили достатъчно стартови количества от документите на специализираните работните места за приемане  на декларации в Централна поща, в Клон 1 – на Централна гара, Клон 4 – в блок „Вида”, Клон 5 – в жк. „Здравец”, Клон – 12 – на ул. „Мария-Луйза”, Клон 13 – на ул. „Нови сад”, Клон 15 – на ул. „Григор Пърличев” и Клон 19 в жк. „Чародейка”. В региона декларации ще се приемат и в пощите в Иваново, Ветово, Смирненски, Сл. Поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 2,10 лв.

Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес – Офис на НАП – Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19.

От тази услуга не могат да се възползват едноличните търговци, земеделските стопани и лицата, упражняващи свободна професия, защото тези данъкоплатци попадат в категорията на самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и вече са задължени да подават годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ само по електронен път с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис.\

Освен по пощата, гражданите могат да декларират доходите си и в офис на НАП по постоянен адрес; онлайн в  Портала за електронни услуги на НАП  на приходната агенция , достъпни  чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез персонален идентификационен код (ПИК).

Подаването по интернет улеснява максимално гражданите, тъй като НАП дава възможност документът да бъде попълнен автоматично. За да се възползват от това, физическите лица трябва да разполагат с КЕП или ПИК и да подадат декларацията след началото на месец март. Тогава ще е достъпна в Портала за е-услуги: https://portal.nra.bg/ ”Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица“, в която автоматично ще бъдат заредени данните, предоставени от работодателя или платеца на дохода. Освен това агенцията предоставя възможност и за изтегляне на  декларация с баркод,която включва автоматична проверка за грешки и може да бъде подадена по електронен път или на хартиен носител към приходната администрация.

Сподели: