ипи

В 21 общини няма републикански път в добро състояние

След като миналата седмица ви представихме данните за дължината на републиканската пътна мрежа и различните класове пътища по общини, днес се спираме на състоянието на пътната настилка на републиканските пътища. Данните отново са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и покриват четири категории за състояние на настилката – добро (с повреди по настилката под 10%), средно (с повреди по настилките от 10% до 30%) и лошо (с повреди по настилките на повече от 30%) и без настилка. Те на практика разкриват кои общини АПИ приоритизира при поддръжката на републиканската мрежа и кои пътища биват системно оставяни с висок дял на повредите в последно време.

Общините с най-голяма дължина на пътищата в добро състояние са Сливен (167,3 км), Столична (167 км), Велико Търново (130,4 км), Кюстендил (114,8 км) и Нова Загора (105,7 км), като това до голяма степен се дължи и на факта, че те са сред общините с най-много републикански пътища изобщо. От другата страна на разпределението стоят 21 общини без пътища в добро състояние.

С най-много километри пътища в средно състояние са общините Тополовград (99,5 км), Ихтиман (95,3 км), Шумен (94,7 км) и Харманли (90,7 км), докато в 30 общини няма никакви пътища в тази категория.

Най-много километри пътища в лошо състояние има в общините Средец (94 км), Тунджа (85,7 км), Враца (83,9 км), Габрово (82 км) и Ивайловград (80,6 км), а в 35 общини няма пътища в лошо състояние.

Общините с най-много републикански пътища без настилка са Карлово (29,2 км), Априлци (15,5 км), Трън (15,3 км), Своге (15 км) и Трекляно (13,4 км). По-голямата част от общините – 221 – нямат никакви пътища без настилка.

Предвид че дължината на републиканската мрежа варира значително между общините, по-показателно е да се разгледа делът на всяка категория пътища в отделните общини. В страната има 10 общини със 100% пътища с добро състояние на настилката – Белица, Кресна, Минерални бани, Опака, Пирдоп, Сопот, Суворово, Сърница, Челопеч и Якоруда. Добрият резултат би могъл да се обясни с факта, че това са предимно малки по територия общини със съответно малко пътища за поддръжка. Средно за страната 41,5% (8283 км) от републиканските пътища са в добро състояние, като в 132 общини този дял е по-висок. Голяма част от общините, представящи се добре по този индикатор, са концентрирани в Югозападна България.

С най-висок дял на пътищата в средно състояние са общините Долна баня, Ново село и Перущица (по 100% за всяка), следвани от Божурище (94,8%) и Опан (89,6%). С пътища в средно състояние е покрита 29,3% от републиканската мрежа, като в 117 общини делът е по-висок.

Общините с най-висок дял на пътищата в лошо състояние са Цар Калоян (97,2%), Банско (91,6%), Бойчиновци (86,9%), Вълчедръм (82%) и Оряхово (80,4%). Средно за страната 27,6% от пътищата са в лошо състояние, като в цели 112 общини това отношение е по-високо.

Делът на пътищата без настилка за цялата страна е 1,6%, като той е по-висок в 40 общини. Най-много пътища без настилка има в общините Бойница (34,9%), Априлци (32,1%), Чупрене (27,6%), Трекляно (26,7%) и Борово (25,2%).

/Автор – Теодор Недев, ИПИ/

Сподели: