Гама ООД ще разшири производството си с нов цех за каучукови изделия в Бяла

Предстои преустройство на част от съществуваща сграда за производство на каучукови изделия“ с местоположение: ПИ с идентификатор 07603.502.451 по КК и КР на град Бяла. Това ще стане по инициатива на Гама ООД.

Въпросният поземлен имот в землището на град Бяла е с площ 5 717 м2 и се намира в производствената зона на кв. „Гара Бяла“. В имота е разположена сграда със застроена площ 1 725 м2 и функционално предназначение „Стопанска сграда“. За нуждите на инвестиционното предложение същата ще бъде преустроена в производствена, като в част от нея ще бъде обособен цех за производство на каучукови изделия с площ около 860 м2.

Дружеството осъществява производство на широка гама каучукови изделия по собствен рецептурен състав или съгласно изискванията на клиента в съседен поземлен имот. Настоящото инвестиционно предложение се явява разширение на производствената му база.

Сподели:

Още новини от деня