ГЕРБ сезира РИК – Русе за неправомерна агитация на коалиция „БСП за България“

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 250/23.05.2019 г. e постъпила жалба от Емил Милушев- упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушаване на правилата за поставяне на агитационни материали. В нея жалбоподателят твърди, че в гр. Русе, на трафопост на ул. Ниш № 20 са разпространени агитационни материали на коалиция „БСП за България“, които са поставени на места, които не са от изброените в заповедта на кмета на Община Русе, с което се е извършено нарушение на чл.183, ал.3 от ИК.

С жалбата се иска РИК Русе да предприеме действия по компетентност съгласно дадените правомощия.

Като разгледа жалбата РИК Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства  се осъществява състава на нарушение на чл.183, ал.3 от ИК, но не е посочено лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушения. Поради тези обстоятелства, независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване на тези нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административнонаказателноотговорно лице.

РИК – Русе остави без уважение жалбата на Емил Милушев- упълномощен представител на ПП ГЕРБ относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. поради непосочване на конкретен нарушител.

РИК указа на кмета на Община Русе да премахне посочените агитационни материали на коалиция „БСП за България“гр. Русе, залепени на трафопост на ул. Ниш №20.

РИК указа на политическите партии и коалиции да спазват законовите правила при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Сподели:

Още новини от деня