Милена Хинкова

ГЕРБ сигнализира РИК – Русе за незаконно поставени агитационни материали на кандидат за депутат

В РИК Русе по официалната електронна поща е постъпил сигнал с вх. №348/30.03.2021 г. от ПП ГЕРБ, в които се твърди, че на кръстовището на „Олимп“ и пред съдебната палата има незаконно поставени агитационни материали на Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за народен представител от партия „БНО“.

 РИК – Русе, след извършена проверка на място констатира, че посочените като агитационни материали са поставени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал. 3  ал.4 от ИК, тъй като са поставени на нерегламентирани места. Със Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Русе. Местата, на които са поставени сочените агитационни материали очевидно не попадат в местата, определени със Заповедта на кмета. Същите представляват опасност за живота и здравето на гражданите, които преминават от там, поради закрепването си и поради факта, че им пречат да виждат транспортните средства при пресичане.

РИК – Русе счита, че посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на чл. 183 ал. 3 и 4 от ИК и следва да бъдат премахнати от кмета на Община Русе.

РИК – Русе установи извършено нарушение по чл. 183 ал. 3 и 4 от ИК относно  агитационни материали, поставени на кръстовището на „Олимп“ и пред Съдебната палата от Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за народен представител от партия „БНО“.

Указва на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 3 и 4 от ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“  на територията на гр. Русе.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на агитационните материали на кандидата за народен представител от партия „Българско национално обединение“, поставени в нарушение на ИК.

Сподели: