Гергьовден на етносите се провежда в Сливо поле

Гергьовден на етносите се провежда в Сливо поле

Празникът, който организира днес Община Сливо поле за първи път, не е избран случайно да се състои на 6 май. Той се провежда на сцена върху стадиона от 10 часа. /на снимките днес/

Самодейни състави представят богата културно-музикална програма с фолклор на етносите от района – българи, турци, татари, българо-мохамедани, роми християни и роми мюсюлмани. Те показаха възстановка на обичая Гергьовден според различните традиции, песни, танци, костюми, кулинария, облекло. Гости бяха от татарската общност в с. Царев брод, които представят обичаи, песни и танци, татарски ястия, свързани с празника, по автентични рецепти и приготвяне.

Клуб за пресъздаване на народни обреди, обичаи и битова култура към Народно читалище „Христо Ботев 1898 г“, с. Ценово сещо се представи днес. Обичаите на ромите показаха самодейците от читалището на с. Малко Враново, община Сливо поле. На сцената излизат колективи от с. Вълкан, обл. Силистра, гр. Тутракан, с. Варненци, обл. Силистра, Клуб за хора и танци Фламинго Етно, Русе, Ново село, Тетово, Сандрово, Обретеник, Ряхово, Черешово, Кошарна, Стамболово и Народно читалище „Христо Ботев 1928 „, гр. Сливо поле.

Гостите могат да видят кулинарна изложба на ястия, приготвяни от различните етноси за празника , традиционен агнешки курбан, много музика, танци и веселие. Шест агнешки чевермета се въртят от известните с майсторлъка си кулинари от общината.

Подготвена е изложба от автентични престилки и пешкири от Русенския регио Местни занаяти и производители ще покажат своя продукция.

Събитието се организира по проект на „Народно читалище Христо Ботев 1928 г“, гр. Сливо поле, по  Оперативна Програма за развитие на селските райони, Приоритетни оси „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.

Сподели: