Главният мюфтия на работна среща с имамите и мюсюлманските настоятелства в област Русе

Главният мюфтия на работна среща с имамите и мюсюлманските настоятелства в област Русе

Главният мюфтия на работна среща с имамите и мюсюлманските настоятелства в област Русе.

На 29.10 тази година Районно мюфтийство – Русе проведе работно заседание с имамите и настоятелствата в района.

Официален гост на заседанието бе главният мюфтия на мюсюлманите – д-р Мустафа Хаджи. Също така присъства Тунджай Шериф – директор на ДУ – Русе. Работното заседание започна с четене на айети от свещения Коран от страна на гост – имама Туруду Йълдъръм. Кратка лекция относно предстоящата кампания „Седмица на сираците“ 2020г. изнесе Самед Коджаали – имам на гр. Глоджево.
Районният мюфтия Юджел Хюсню даде кратка информация относно дейността на РМ-Русе. Експерта по „Вакъфи“ – Неджметин Неджмиев запозна присъстващите със състоянието на вакъфските имоти и от името на екипа на РМ-Русе изрази благодарност към ръководството на Изповеданието за оказаното съдействие при ремонта на административната сграда на РМ-Русе.

Д-р Мустафа Хаджи изрази благодарност за поканата, която бе отправена от настоятелствата и имамите в района. Приветства форума, като акцентира върху това младежта да познава своята религия и изгражда мюсюлманско самосъзнание.

Спомена за ислямофобията и проблемите на мюсюлманите в световен мащаб. Преди закриване на заседанието бе дадена възможност на присъстващите да изразят вижданията си относно развитието на региона.

Преди приключване на заседанието бяха връчени благодарствени грамоти за принос за развитието на религиозния живот в района. В края на заседанието бе отправена дуа от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи за здраве и благоденствие.

Сподели: