Районно мюфтийство – Русе проведе работна среща с имами от региона

Главно мюфтийство с указания за погребенията на мюсюлмани с коронавирус

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Във връзка с нарастващите случаи на заразени с ковид-19. В качеството ни на официално представителство на българските граждани изповядващи исляма в България от Мюсюлманско изповедание сме силно притеснени.

Още веднъж приканваме цялата мюсюлманска общност в страната за разум и отговорно поведение в тези тежки за човечеството и страната ни времена.

В тази насока Главно мюфтийство получава сигнали от различни населени места касаещи необичайни практики за мюсюлманите по време на погребалните дейности. В началото на пандемията комисията по „Фетва“ към Висшия мюсюлмански съвет излезе със становище, където изрично се упоменава как да се процедира и практикува при възникване на подобен казус. Още веднъж Ви представяме това решение:

Фетва:№9

Починалият човек от коронавирус се погребва във вида, в който е получен от болницата. Ако същият е поставен в полиетиленов чувал или в ковчег, мъртвецът не се изважда от полиетиленовия чувал или от ковчега. Прави му се само тейеммум. Всичко това не означава, че не сме извършили задълженията си към починалия човек, тъй като имаме отговорност пред живите да ограничим разпространението на заразата и да опазим техния живот и здраве.

Всевишният Аллах в Свещения Коpaн казва: „Аллах възлага на всеки само според силите му.“ Също така запазването на живота, а и здравето на живите, е приоритет пред изкъпването на мъртвец, което е видно от айета:

„А който спаси човек, той сякаш е спасил всички xopa.“

И Всевишният Аллах знае най-добре!…

Молим, всички мюсюлмани в Родината ни да се обърнат към най-близкото Районно мюфтийство за съдействие и помощ при възникнали нередности, незачитане или неглижиране на мюсюлманските обичаи по време на извозването и погребването на дженазетата с ковид-19.

 Мюсюлманско изповедание е отговорна институция, която обгрижва и организира духовния живот на мюсюлманите с всичките си подразделения в страната. И в радост и в тъга сме с Вас. За да имате бърз достъп споделяме телефоните ни за контакти при необходимост.

Ето и телефона на Районно мюфтийство – Русе-

082/82 50 09 [email protected]
Сподели: