Глобите за нарушения по ЗДвП се плащат по нова сметка

Глобите за нарушения на Закона за движение по пътищата, установени с фиш на място или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за административно нарушение, ще постъпват по нова транзитна сметка на Главна дирекция „Национална полиция” – МВР. Промяната е в сила от 02.07.2018 г. и е наложена от вливането на „Сибанк” ЕАД в „Обединена българска банка” АД.

Новата сметка за плащане на глобите е: BIC : UBBSBGSF и IBAN: BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

Сподели:

Още новини от деня