Община Русе с поредна акция срещу навлизащите автомобили в Парка на младежта

Глоби за над 123 хил. лева наложи СЗ „КООРС“ за година

СЗ “КООРС“ е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе, в което работят администрация, група „охрана“ и група „контрол“.

  • Предстои конкурс по набирането личния състав на новосформиращата се Общинска Полиция, за което на работни срещи между Община Русе и ОДМВР – Русе бяха договорени  основните  финансови и правни  рамки за нейното функциониране. Основен приоритет в работата ѝ ще е борбата с хулиганските прояви, неправилното паркиране и опазване целостта на общинското имущество в интерес на гражданите.
  • Чрез изградената система за видеонаблюдение се извършваше денонощен контрол на обекти по площади, улици и подлези. В Центъра за видеонаблюдение се наблюдават 257 камери.
  • През отчетния период СЗ “КООРС” охраняваше 28 обекта на територията на община Русе, като охранителите участваха и в съвместна дейност със служители на ОДМВР –  Русе по опазване на обществения ред при провеждане на различни общоградски мероприятия.
  • Санкционирани са с фишове водачи на МПС, навлезли в алеите на Парка на младежта.
  • Служители от Видео центъра задържаха непълнолетни в момент на унищожаване общинско имущество – пейки в централната част на гр. Русе.
  • Съвместно с ИАРА са проведени проверки на езерото Липник, от което бяха извадени общо 12 коша за лов на раци и наложени санкции по риболов без необходимото разрешително.
  • Оказвано е съдействие на ОДМВР Русе по контрола над колоната от камиони по бул.“Тутракан“ и кръговото кръстовище за Свободна безмитна зона.
  • Оказано е съдействие на служители от гробищни паркове „Чародейка“ и Басарбово“ по време на Архангелова Задушница. Екипи патрулираха в двата гробищни парка на 06 и 07.03.2021 г. от 08.00-14.00 часа. Оказано е съдействие на служители от гробищни паркове „Чародейка“ и Басарбово“ по време на Черешова Задушница.
  • Извършваха се регулярни обходи в смесени екипи от I РУ, II РУ, У ”Чародейка”, У ”Мартен” и служители на СЗ ”КООРС“ във вилните зони, където е констатирано извършване на незаконна сеч, кражби на имущество и метални предмети от тях и унищожаване на овощни дръвчета. Патрулиране се извършваше в двата градски парка, парк „Приста“, лесопарк „Липник“, гробищните паркове Чародейка и Басарбово с автомобили с повишена проходимост. Съвместно със служители на РЗИ и МВР са извършвани проверки на лица поставени под карантина. Мото патрулите участваха при връчването на Актове за административни нарушения, Наказателни постановления от дирекция „Местни данъци и такси“ и др. институции.
  • Констатирани са нарушения, свързани с повреждане на общинско имущество-разместване, драскане със спрей /маркери/ и счупване на пейки, чупене на тротоарни колчета от МПС, изкривяване или счупване на кошчета за смет, унищожаване на цветя, зелена растителност и млади дървета, чупене на осветителни тела от уличното осветление, боядисване на паметници на културата, рисуване по стени на подлези, повреждане на кранчетата и счупване на чешмите на пл.“Свобода“ и по бул.“Цар Освободител“, чупене на пътни знаци, автобусни спирки, антипаркинг устройства, бариери, кражба на видеокамери, разбиване и кражба на монети от биноклите на панорамна площадка “Левента“, употреба на алкохол и наркотици, хулигански прояви като сбивания, кражби на имущество и др. 

За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2021 г. групата контрольори извършваха ежедневен контрол и установяване на административни нарушения по Наредбите на Общински съвет Русе и Закона за движение по пътищата. За отчетния период са заснети и изпратени в отдел “Екология“ 145 ИУМПС и са посетени 131обекта във връзка със спазване на противоепидемичните мерки. Издадени са 90 наказателни постановления и 3 450 глоби с фиш. Общата стойност на всички наложени глоби е в размер на 123 887 лв. и реално постъпила сума е 91 869 ,23 лв.

сн. Архив

Сподели: