Глоби на обща стойност 18 340 лв. са наложили през месец октомври контрольорите от СЗ „КООРС“

Глоби на обща стойност 18 340лв. са наложили през месец октомври контрольорите от СЗ „КООРС“, отчитат от звеното. Съставени са 693 фиша на стойност 17 290лв. за констатирани нарушения по наредби на Общински съвет – Русе и Закона за движението по пътищата. Издадени са 21 Наказателни постановления на стойност 1 050лв. От наложените глоби в общинската хазна вече са постъпили 10 756,73 лв. През отчетния период служители на СЗ „КООРС“ са охранявали 29 обекта на терито…

Код на новината : *120167.html

    

Сподели: