Голяма фотоволтаична електроцентрала ще бъде изградена край Гостину

Голяма фотоволтаична електроцентрала ще бъде изградена край Гостину

Нов много важен проект за окръг Гюргево беше одобрен на извънредното заседание на Окръжния съвет преди 2 дни.

Става въпрос за одобрение на отдаване под наем чрез търг на земите, които съставляват част от „Ферма Гостину“ с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с капацитет минимум 200 MWp. Сред многото ползи, които този проект ще донесе на окръга, е увеличаването на икономическия потенциал на района чрез осигуряване на устойчиво развитие и диверсификация на икономическите дейности. Реализацията на такава инвестиция ще доведе до създаване на нови работни места едновременно, даващи възможност за развитие на свързаните с тях икономически дейности в областта.

Сподели: