соларни панели

Голяма фотоволтаична централа ще бъде изградена край Джулюница

Време за прочитане: 2 мин.

Подготвя се изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в с. Джулюница, община Ценово и изграждане на подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата.

Предвижда се фотоволтаичната инсталация да бъде с мощност до  115 MWp и да бъде разположена три отделни поземлени имота, с обща площ от 834 537 m2, находящи се в землището на с. Джулюница, община Ценово. Обхванатите поземлени имоти са съответно ПИ с идентификатор 20849.27.53, с обща площ 432 798 m2 ; ПИ с идентификатор 20849.18.19, с обща площ 59 262 m2 и ПИ с идентификатор 20849.9.8 и с обща площ 342 477 m2. Планираното количество произведена електроенергия ще бъде не по-малко от  1350 MWh/MWp на година, която ще се подава към електропреносната мрежа чрез трансформаторни постове и базова подстанция.  

Това ще стане с монтиране на до 180 000 фотоволтаични панела, които ще се фиксират за носеща алуминиева конструкция, която ще бъде поставена посредством директно набиване на опорните колове в почвата.  Дълбочината на поставяне на коловете, както и точният метод на поставяне, зависи от геоложките характеристики на терена и извършените предпроектни проучвания, целящи определяне на подходящата дълбочина на поставяне на опорните колове на конструкцията. Порядъка на дълбочината е от 1500 mm до 1800 mm.

Фотоволтаичната инсталация ще бъде проектирана с инвертори на стрингов принцип (HUAWEI SUN 2000 – 185 KTL H1), като за оптимизиране на броя инвертори и дължината на стринга ще се използва симулация в PVsyst среда. Инверторите ще са с работно напрежение до 1500Vdc и номинално напрежение 800Vac, като към всеки ще могат да се присъединят до 24 стринга, с дължина на стринга от 16 до 26  модула Jinko (JKM580M – 7RL4-V). Инверторите ще са с клас на защита не по-малка от IP66 и ще бъдат монтирани под плоскостта на модулите. Силовото захранване на инверторите ще се осъществява посредством кабели ниско напрежение тип NAYY (или аналог). Инверторите ще могат да бъдат опроводени с комуникационен кабел с цел мониторинг и  ограничаване на мощността при необходимост.

За присъединяване на фотоволтаичната инсталация към електроенергийната система на страната ще бъде изградена подстанция в ПИ 20849.14.67, с площ от 15 788 m2, получен резултат от разделянето на ПИ 20849.14.4. Така ще се осъществи най-лесно връзката между повишаващата подстанция и електропреносната мрежа (подстанция „Вардим“).

Сподели:

Още новини от деня