Голям интерес проявиха работодателите от Русенска област към обучения и наемане на работа на безработни с трайни увреждания

Време за прочитане: 2 мин.

Набирането на заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по Компонент II на двата проекта „Обучения и заетост” и “Обучения и заетост за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 започна на 15 август и приключи до 14 декември. Целта на компонента е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на две от най-уязвимите групи на пазара на труда. Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

1. По схема „Обучения и заетост”, Компонент ІІ

Целта на Компонент ІІ по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост. Тази нова процедура за прием на заявки за разкриване на свободни работни места от работодатели по схемата е насочена към наемане на безработни лица с трайна увреждания – над 50 %, с приоритет лица с над 75 % намалена работоспособност.н.лева.

След приключването на приема резултатите са : В област Русе са подадени и приети общо 83 заявки от кандидат-работодатели за 332 работни места, в т.ч. на територията на ДБТ Русе – 61 заявки за 234 РМ; ДБТ Бяла – 18 за 45 РМ; ДБТ Ветово – 4 за 53 РМ. (За Община Русе заявката е за 71 РМ.) От заявените места са се отказали 7 работодатели. Оценени и одобрени за допустимост са 42 работодатели.

Сключени са 37 двустранни рамкови договори между Агенция по заетостта и работодатели за наемане над 91 одобрени безработни лица.

В момента продължава оценяването на приетите заявки от работодателите и по вече одобрените от тях се извършва информиране, приемане на заявления и насочване на подходящи безработни лица към одобрените работни места.

2. По Компонент II на схема „Обучения и заетост за младите хора”

До приключването на 14.12.2018 г. в област Русе са приети общо 22 заявки от работодатели за разкриване на 81 работни места за млади хора до 29 години :

– 35 за директна заетост с наставник

– 36 за директна заетост без наставник

– 10 за заетост след преминато обучение по професионална квалификация

Сключени досега са 9 договора за заетост с работодател, по които са назначени 14 лица.

Сподели:

Още новини от деня