имоти иваново проект

Голям многофункционален център, открита сцена и други обекти ще бъдат изградени в подножието на Ивановските скални църкви

Община Иваново подготви инвестиционно предложение, свързано с дейности, насочени към устойчивото промотиране и използване на потенциала на историческото и природно наследство на територията на Ивановските скални църкви. С решение на Министерски съвет от 18 февруари тази година Археологически резерват „Скални църкви – село Иваново“, недвижима културна ценност с категория „световно значение“ /обект под закрилата на ЮНЕСКО/ е предоставен за безвъзмездно управление на Община Иваново за срок от 10 години. Обезпечаването на посочените цели ще се реализира чрез изграждането на обекти в ПИ с идентификатор 32095.165.7 по КК и КР на село Иваново. За посочения имот има одобрен устройствен план – план за застрояване със заповед от 16 юни 2015 година на кмета на село Иваново, в резултат на което същият е отреден за обществено обслужващи функции.

Подготвено е изграждането на многофункционален център с фоайе и комуникационни пространства, за разпределение на потоците от посетители за връзки до всяко помещение. Там ще има зала за аудиовизуална презентация с капацитет 50 седящи места, експозиционна площ за постоянна експозиция, експозиционна площ за временни и гостуващи експозиции, демонстрационни ателиета за излагане на мостри с историческа стойност, търговска площ за магазини за сувенири, местни продукти и занаятчийски изделия, обслужващо помещение, санитарни възли. Общата застроена площ ще бъде около 600 м2.

Ще бъде изграден и паркинг за автобуси и автомобили, който ще бъде частично покрит с лека козирка, като са предвидени паркоместа за хора в неравностойно положение и такива с малки деца. Ще бъде изградена и сцена на открито с капацитет 200 места, която ще бъде проектирана съобразно естествения наклон на терена. Към нея ще има и обслужващи помещения – съблекални, гримьорни, помещение за техническо обслужване, склад.

В близост до този център ще има кафене с необходимите обслужващи помещения.

На територията на имота има съществуващи сгради. Затова ще има реконструкция и ремонт на съществуваща сграда 2 с площ от 246 м2. Същата ще се преустрои за складови площи – склад за временни експозиции, склад за инвентар. Ще бъдат съборени съществуващите сгради 1 и 3 съответно с площи от 740 и 200 м2. Има още сграда за охрана и ограда на имота.

Сподели: