Готова е Програма за намаляване на риска при бедствия 2021-2025 г. на Община Русе

Готова е Програма за намаляване на риска при бедствия 2021-2025 г. на Община Русе. Общинската програма за намаляване на риска от бедствия има за цел предотвратяването и/или намаляването на неблагоприятните последици, които могат да настъпят и засегнат живота и здравето на населението, околната среда и водите, както и за опазване на държавната, общинската и частната собственост вследствие на природни и/или човешки дейности, бедствия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия цели да се изгради една рамкова програма, с която да се определят обекти с приоритети за действие, за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея на общинско ниво.

Ето и самата програма.

Сподели: