Русенски Лом парк

Готова е Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Готова е Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г. Тя ще бъде приета на заседание на Общинския съвет след дни.

Ето и пълният текст на проектодокумента:

Сподели: