Готова е стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово за периода 2024 – 2027 година

Общинският съвет в Ценово ще приеме по време на своето редовно заседание стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово за периода 2024 – 2027 година. Ето и проекта на документ:

Сподели: