Янтра-Бяла-Ценово-ниви-2

Готова е Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2024 г. – 2027 г.

Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 14.02.2024 г., от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост на община Ценово за периода 2024 г. – 2027 г.

Сподели: