Русе-център-2

Готов е годишен отчет за 2023 г. на план за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

Член 79 от Закона за опазване на околната среда регламентира разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация в РИОСВ.

С цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерациите (населени места с население над 100 хил. жители или определени като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията), се разработват планове за действие (чл. 6, ал. 1 от Закон за защита от шума в околната среда – ЗЗШОС). Кметът на общината възлага разработването на плана за действие по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната среда (чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗЗШОС).

В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община Русе има актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе (Решение №1479 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе).

Предвид гореизложеното, предстои в края на месеца Общински съвет – Русе да приеме годишен отчет за 2023 г. на план за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.

Отчет за 2023 г. на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе за мерките, които са с постоянен характер

През 2023 г. ОП „Комунални дейности” продължава дейността по ремонтни работи по улици, тротоари и др. на територията на Община Русе, както следва: Януари 2023 г. Асфалтиране алеи Парк на възрожденците. Асфалтиране паркинг на бл. „Потсдам“ 2. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по междублокови пространства на бл. 314, бл. 315, бл. 306, бл. 310, бл. 302, в кв. Чародейка“, до бл. 4 и бл. 33 в кв. „Дружба“ 3, пред бл. „Корабостроител“, паркинг на бл. „Космос“, по ул. „Доростол“, ул. „Силистра“, ул. „Александровска“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Плиска“, бул. „Тутракан“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Лозен планина“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Изгрев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Майор Узунов“, ул. Места“, ул. „Шипка“, бул. „Придунавски“, к-ще ул. „Борисова“ и ул. „Панайот Хитов“, в кв. „Тракция“, по път за с. Николово, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Тодор Икономов“, бул. „България“, к-ще ул. „Борисова“ и ул. „Константин Иречек“. – асфалт – 287,3 т. – камък – 96 т. – студен асфалт – 4375 кг. Февруари 2023 г. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Св. Д. Басарбовски (мост между кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“), ул. „Цветница“, бул. „Тутракан“, ул. „Изгрев“, ул. „Н.Й.Вапцаров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Богдан войвода“, до пешеходна пътека /ул. „Мостова“ с ул. „Александровска“/, ул. „Цариброд“, бул. „Потсдам“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Гургулят“, ул. „Фердинанд“, бул. „Васил Левски“, ул. „Струга“, бул. „Придунавски“, ул. „Бабуна планина“, ул. „Академик М. Арнаудов“, к-ще ул. „Борисова“ с бул. „Бозвели“, бул. „Тутракан“, път за м-ст Хаджигенова чешма, път с. Николово – с. Просена и в с. Николово. – асфалт – 119 т.- камък – 130 т.- студен асфалт – 3550 кг. Март 2023 г. Асфалтиране паркинги и подходи при бл.85, бл. 86, бл. 87 в кв. „Здравец“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Петрохан“, ул. „Згориград“, ул. „Братя Обретенови“, заход от ул. „Плиска“ към ул. „Охрид“ и по ул. „Охрид“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Цветница“.

асфалт – 691,3 т.

камък – 183,66 т.

студен асфалт – 1300 кг.

Април 2023 г. Асфалтиране ул. „Никола Табаков“, ул. „Централна“ в кв. „ДЗС“, участък от ул. „Дряновска“ и път, отвеждащ към бул. „Липник“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка до бл. „Корабостроител“ и ул. „Краище“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Рига“, ул. „Згориград“, ул. „Тулча“ и кръгово ул. „Тулча“ и бул. „Потсдам“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Измаил“, к-ще ул. „Борисова“ с ул. „Панайот Хитов“, бул. „Цар Освободител“ /кръстовище с ул. „Щип“/, бул. „Тутракан“, ул. „Доростол“ (паметник Альоша), бул. „Скобелев“, ул. „Сливница“, ул. „Плиска“, бул. „Съединение“, на междублокови пространства на МНО 4, МНО 6 и бл. 80, бл. 78 в кв. „Здравец“. – асфалт – 453,6 т. – камък – 88 т.- студен асфалт – 1875 кг. Май 2023 г. Асфалтиране междублоково пространство – паркинг и подход на бл. „Бабуна планина“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по междублокови пространства бл. 76, бл. 78, бл. 79, бл. 80, бл. 81, участъци от път за хижа Минзухар, път за хижа Алпинист, по ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Ямбол“, ул. „Стрешер планина“, път от м-н Джъмбо към асфалтова база, ул. „Мермер камък“, ул. „Сребърна“, бул. „Цар Освободител”, к-ще ул. „Епископ Босилков“ и ул. „Пирот“, ул. „Изола планина“, по път за с. Червена вода и Лесопарк Липник. – асфалт – 208,9 т. – камък – 98 т. – студен асфалт – 2575 кг.Юни 2023 г. Асфалтиране алеи в Парк на възрожденците, междублокови пространства – паркинг и подходи на бл. „Рупел“ и бл. „Родопи“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по на улици в квартал „ЦЮР“, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Матей Стойков“, ул. „Раковска“, ул. „Зорница“, бул. „Скобелев“, ул. „Екзарх Йосиф“, междублокови пространства на бл. 310, бл. 311, бл. 312 , бл. 314 , бл. 315, бл. 402, бл. „Гурко“, бл. „Родопи“, в с. Ястребово, с. Семерджиево. – асфалт – 426,7 т. – камък – 22 т. – студен асфалт – 250 кг. Юли 2023 г. Асфалтиране междублокови пространства – паркинг, пешеходни алеи и подходи на бл. „Родопи“. Асфалтиране алеи по пл. „Д-р Мустаков“ /Американско пазарче/. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по междублокови пространства на бл. 403, алеи в Парк на възрожденците, по ул. „Захари Стоянов“, локално платно на бул. „Липник“, ул. „Дряновска“ , ул. „Бабуна планина“, с. Смирненски до с. Тетово, ул. „Александровска“, път с. Долно Абланово – с. Ново село, с. Просена, в Лесопарк Липник и път за сметище. – асфалт – 594,2 т. – камък – 272 кг. – студен асфалт – 25 кг. Август 2023 г. Асфалтиране паркинг и подходи на бл. „Родопи“ и бл. „Поп Харитон“. Асфалтиране алеи по пл. „Д-р Мустаков“ /Американско пазарче/. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по локално платно на бул. „Липник“, к-ще на ул. „Троян“ с ул. „Тинтява“, участъци в кв. „Долапите“, ул. „Муткурова“, локално платно на ул. „Плиска”, ул. „Тетово“, ул. „Сливница“, к-ще ул. „Борисова“ и ул. „Панайот Хитов“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Петрохан“, бл. „Поп Харитон“, ул. „Юндола“, ул.„Н.Й.Вапцаров“, бул. „Съединение“, ул. „Рига“, участъци до бл. „Ахелой“ 1 и бл. „Ахелой“ 2, бл. „Клокотница“, участъци в лесопарк Липник. – асфалт – 561,8 т. – камък – 229,78 кг. Септември 2023 г. Асфалтиране междублоково пространство – паркинг и подходи на бл. „Бачо Киро“. Асфалтиране алеи парк на пл. „Дунав“ и пл. „Д-р Мустаков“ /Американско пазарче/. Асфалтиране паркинг пред бл. „Мургаш“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Плиска“, ул. „Видин“, мост на бул. „Тутракан“, бл. 210, бл. 211, ул. „Боримечка“, ул. „Плиска“, ул. „Видин“ и ул. „Тулча“, „Мостова“, пред бл. „Строител“, ул. „Дондуков-Корсаков“, ул. „Шипка“, ул. „Слатинска“ /Индустриален парк/, ул. „Братислава“. – асфалт – 809,2 т. – камък – 125 кг. – студен асфалт – 350 кг. Октомври 2023 г. Асфалтиране паркинг и зелени зони на бл. „Родина“, и бл. „Пелистер“, направа път в м-ст Хиподрума. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Прага“, тротоар на ул. „Велико Търново“, паркинг на бл. „Русе“, ул. „Рила“, ул. „Княжеска“, ул. „Матей Попов“, ул. „Тинтява“, ул. „Троян“, ул. „Левента“, път за с. Бъзън, в с. Сандрово. – асфалт – 732,1 т. – камък – 224,5 кг. – студен асфалт – 400 кг. Ноември 2023 г. Асфалтиране междублоково пространство – паркинги и подходи бл. „Сакар планина“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по ул. „Ловеч“, междублокови пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна войвода“, бл. „Бояна войвода“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Стоян Заимов“, ул. „Цанко Церковски“, бул. „Съединение“, ул. „Рига“, път за с. Ново село, път от с. Николово към с. Червена вода, път за с. Хотанца. – асфалт – 429,7 т. – камък – 221 кг. – студен асфалт – 1000 кг. Декември 2023 г. Асфалтиране паркинг на бл. „Сърнена гора“. Ремонт нарушения в асфалтовата настилка по междублокови пространства на бл. „Петър“ и „Алеи Възраждане“, бл. „Райна княгиня“, бл. „Прага“, бл. „Москва“, по ул. „Русофили“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Студентска“, ул. „Тулча“, ул. „Щип“, ул. „Русофили“, бул. „Васил Левски“, ул. „Ниш“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Казанлък“, бл. „Варшава“, ул. „Басарбовска“, ул. „Иван Ведър“ и бул. „Съединение“, ул. „Пиротска“/подмяна тротоарни плочи/. – асфалт – 85,4 т. – камък – 120 кг. – студен асфалт – 2454 кг. Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи В отдел „Екология” на Община Русе през 2023 г. са постъпили 15 броя жалби и сигнали за шум в околната среда, предизвикан от различни източници, както следва:

12 бр. от жалбите са за шум при сметоизвозване, като са предприети мерки по коригиране на графиците при възможност;

2 бр. жалби за шум от заведения са препратени до МВР за предприемане на мерки по компетентност;

1 бр. жалба за шум от строителен обект, при която е съставен АУАН

Сподели: