магистрала хемус

МОСВ одобри ОВОС на магистралата Русе – Велико Търново

Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ предлага на министъра на околната среда и водите да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение за „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“.

На заседанието днес беше разгледан предложеният комбиниран вариант с изпълнение на габарит А27, предложен от Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ). При вземане на решението съветът се е съобразил с документацията по ОВОС, получените становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, постъпилите предложения и становищата на възложителя по тях.
С решението по ОВОС са предложени условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни въздействия върху околната среда за различните етапи на реализация на инвестиционното предложение. В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на автомагистралата при различните варианти на трасето. Всички условия и мерки са задължителни за изпълнение от страна на възложителя АПИ и подлежат на контрол.
Процедурата по ОВОС е започнала в МОСВ през февруари 2016 г. Уведомено е засегнатото население и са направени консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС. Проведени са срещи за обществено обсъждане на документацията по ОВОС в общините Русе, Иваново, Две могили, Борово, Ценово, Бяла, Полски Тръмбеш, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица. За запознаване на засегнатата общественост е осигурен най-малко 30-дневен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него.

Докладът по ДОВОС е дело на „Данго Проект Консулт“ ЕООД и разглежда трите варианта на магистралата „син“, „червен“ и комбиниран. Експертите препоръчват комбинирания вариант като най-щадящ околната среда.

Трасето на магистралата Русе – Велико Търново в комбинирания вариант е с дължина от 133 км, преминава през две области – Русе и Велико Търново и десет общини.

Началото на магистралата ще бъде при бъдещия втория мост на Дунав в източната част на промишлената зона на Русе, на около 3 километра от сега съществуващото съоръжение.

Проектът е разделен на три участъка – Русе – Бяла (40 км), обход на град Бяла (36 км) и Бяла – Велико Търново (57 км). Предвидено е изграждането на общо 22 моста и виадукта с дължина от близо 15 км.

„С това пада последната административна пречка пред същинския процес на проектиране и строителство за този жизнено важен за Северна България обект“, коментира Веселинов.

Тръжните процедури за изграждането на автомагистралата Русе – Велико Търново трябва да започнат тази година, заяви при общественото обсъждане в Русе през декември миналата година председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Дончо Атанасов.

Сподели:

Още новини от деня