Зрелостниците от Професионална гимназия – Бяла бяха поканени на традиционната среща с кмета на Община Бяла

Готов е Общински план за младежта за 2024 г. в Община Бяла

Готов е Общински план за младежта за 2024 г. в Община Бяла в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021-2030 г.). Той бе одобрен от общинските съветници по време на редовното им заседание.

Ето и самия документ в пълен обем:

Сподели: