ценово-община

Готов е проектът на план за действие при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура

Готов е проектът на план за действие при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура. Настоящият план за защита при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване на корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура на община Ценово се изготвя на основание чл.6, т 6, чл.9 ал.1, ал.2 и ал.10 във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия.

Сподели: