Готов е работният вариант на стратегията за общо опазване и използване на културно - историческото религиозно наследство, финансирана по проект ROBG-302 с цел развитие на съвместен културен и религиозен туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево

Готов е работният вариант на стратегията за общо опазване и използване на културно – историческото религиозно наследство, финансирана по проект ROBG-302 с цел развитие на съвместен културен и религиозен туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево

През месец септември 2021 г. завърши изготвянето на работен вариант на Стратегията за общо опазване и използване на културно-историческото религиозно наследство с цел  развитие на съвместен културен и религиозен туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево, финансирана по проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”, Програма Румъния-България 2014-2020.

Работният вариант на Стратегията ROBG-302 е

  • изработен от експертен екип на Сдружение с обществено полезна дейност „Европейски културен център“ в изпълнение на Договор № ROBG–302/ 1.10.2019 г.
  • достъпен за разглеждане на сайта по проекта в 2 езикови версии на български и на румънски език.
  • Стратегията ROBG-302 в своя финален вариант ще бъде публикуван на сайта по проекта и в английска езикова версия.

Предстои обществено обсъждане на стратегическия документ с представители на заинтересованите страни от различните икономически сектори в трансграничния район Русе–Гюргево.

През месец октомври 2021 г. ще бъде организирано онлайн събитие за обществено обсъждане на Стратегията, на която представители на всички заинтересовани страни ще могат да направят коментари и да дадат своите предложения за изменения и допълнения на стратегическия документ.

Стратегията ROBG-302

  • е тематична и специализирана стратегия за културния и религиозен туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево;
  • допринася за създаването на визия с дългосрочен план за устойчиво опазване, управление, развитие и използване на културното и религиозно наследство чрез използването на системен подход за наблюдение на устойчивото използване на ресурсите;
  • съдържа план за мониторинг на интегрираните туристически продукти, направени по проект ROBG -302.

Основната задача на Стратегията ROBG-302 е

  • да осигури трайна конкурентоспособност на региона като туристическа дестинация за културен и религиозен туризъм;
  • да подкрепи устойчивото развитие на туристическия сектор;
  • да вземе предвид очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, за да отговори на изисквания за правилно, реалистично и стабилно позициониране на пазара на интегрирания туристически продукт.

Със съдържанието на Стратегията ROBG-302  може да се запознаете като кликнете на следния линк: СТРАТЕГИЯ

Сподели: