Граждани приветстваха новият шеф на РИОСВ - Русе Цонка Христова като дискутираха по нейна покана 2 часа какви проблеми има града (+Мартен и Ряхово) и къде се губи връзката в работата на РИОСВ

Граждани приветстваха новият шеф на РИОСВ – Русе Цонка Христова като дискутираха по нейна покана 2 часа какви проблеми има града (+Мартен и Ряхово) и къде се губи връзката в работата на РИОСВ

Граждани приветстваха новият шеф на РИОСВ – Русе Цонка Христова като дискутираха по нейна покана 2 часа какви проблеми има града (+Мартен и Ряхово) и къде се губи връзката в работата на РИОСВ по тяхното констатиране, наложени санкции, предписания и оценка на инвестиционни предложения. Констатира се какво е разковничето и в следващата половин – една година ще се работи по него, защото проблемите не са просто индивидуални, а изискват законодателни промени. В това отношение всички гледат с голяма надежда към новият министър и неговите заместници в МОСВ. Ще се работи активно и публично, за което се призова обществеността не просто да подкрепя, но да упражнява натиск и да участва масово в обсъждания и изпращане на становища. Пожелаваме успешна работа! От това зависи здравето ни.

Сподели: