Граждански форум "Местна власт и икономическо развитие" се проведе днес в Русе

Граждански форум „Местна власт и икономическо развитие“ се проведе днес в Русе

Граждански форум „Местна власт и икономическо развитие“ се проведе днес в Русе.

Целта, която следва да се поставя пред властите – местни и национални, е не икономическото развитие само по себе си, а повишаване качеството на живот. Това от своя страна ще доведе и до отговор на въпроса как най-ефективно да бъдат разпределяни средствата, получени в резултат от икономическото развитие.

Що се отнася до привличането на инвеститори основна роля в определяне на политиката има държавата, но нищо не пречи на отделните региони да изработят своя собствена такава, отговаряща на преимуществата и потребностите на всеки регион. Привличането на инвеститори обаче никога не следва да бъде самоцел – само защото ще се осигурят работни места.

Инвеститорът следва да допринася за развитието на региона. Ето защо към него е необходимо да бъдат поставяни изисквания – да изгради аптека, детска градина, площадка и т.н.

Качеството на образованието и способността на регионите да привлекат и задържат младите специалисти са от ключово значение за развитието на един регион. Сериозна роля в тези процеси може да играе общината, служейки за мост между образователните и ституции и бизнеса, за да бъде ангажиран последния в осигуряване на конкурентно и най-вече адекватно заплащане на труда.

Тези и още много аспекти на взаимовръзката между икономическото развитие и местната власт бяха разгледани на днешния форум.

Акцент в моето изказване пък бяха на първо място – тревожно ниския резултат от матурите на зрелостниците и тенденцията, която се забелязва от плавно спадане на средния успех с всяка следваща година и необходимостта от адекватни мерки за справяне с проблема. Втората част от изказването ми беше насочено към поставяне на акцент върху не просто модерното, но и качествено законодателство, сподели Биляна Иванова – общински съветник в ОбС – Русе.

Организатори на събитието бяха Обединението на жените социалистки и Фондация „Фридрих Еберт“, като в двата панела взеха участие университетски преподаватели, експерти, както и кметът на Община Русе – г-н Пенчо Милков.

Сподели: