Гранична полиция - Гюргево дари 28 хранителни пакета на социалнослаби семейства в окръга

Гранична полиция – Гюргево дари 28 хранителни пакета на социалнослаби семейства в окръга

Гранична полиция – Гюргево дари 28 хранителни пакета на социалнослаби семейства в окръга. Това стана в навечерието на Великден и така бе спазена установената практика от години да се помага на граждани в неравностойно положение.

Сподели: