одмвр русе лого полиция мвр

График на мобилните екипи от ОД на МВР – Русе за месец август 2019 година ​ ​

През месец август 2019 година мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:

населено място дата             час*
с. Пепелина, с. Широково, с. Острица, с. Чилнов
08.08.2019 г. 10:00 – 15:00 ч.
с. Батишница, с. Бъзовец, гр. Борово, с. Баниска
15.08.2019 г. 10:00 – 15:00 ч.
с. Ценово, с. Брестовица, с. Волово, с. Ботров
22.08.2019 г. 10:00 – 15:00 ч.
с. Полско Косово, с. Пейчиново, с. Босилковци, с. Стърмен

* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

Сподели:

Още новини от деня