График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец февруари 2021 г. в Община Ветово

НАСЕЛЕНО МЯСТОДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26*
ГЛОДЖЕВО03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
СЕНОВО04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
СМИРНЕНСКИ01, 08, 15, 22
КРИВНЯ05, 12, 19, 26
ПИСАНЕЦ02, 09, 16, 23

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.

Сподели: