Групата на ВМРО - Русе поиска информация от кмета на Община Русе за сепариращата инсталация

Групата на ВМРО – Русе поиска информация от кмета на Община Русе за сепариращата инсталация

Средногодишно близо 67 000 тона отпадъци се депонират на територията на Община Русе, каза сега от името на групата „Патриотите – ВМРО“ Пламен Цветков относно изграждането на сепарираща инсталация на територията на Община Русе. По 95 лева на тон или 6.6 млн. лева би трябвало да депозира в сметка на РИОСВ – Русе . Натрупаните отчисления възлизат на около 17 млн. лева по данни на кмета на Община Русе. ВМРО – Русе счита за недопустимо да се увеличава данъкът върху МПС за цели, извън тези за ремонт на пътища. ВМРО е очаквало още на тази сесия да оповести какви са намеренията му относно данъците, но това не е станало.

ВМРО настоя кметът да даде още преди предстоящата сесия информация на жителите на региона на какъв етап е изграждането на инсталацията, кога ще бъде открита, какъв е капацитетът и отговаря ли на генерираните отпадъци.

ВМРО пита дали е нормално всеки русенец да даде по 20 лева повече през 2020 година.

Сподели:

Още новини от деня