Групата на Превантивно - информационен център по наркотични вещества - Русе за взаимопомощ на близките и родителите на зависими е включена в сборника с добри практики на Института по публична администрация

Групата на Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Русе за взаимопомощ на близките и родителите на зависими е включена в сборника с добри практики на Института по публична администрация

Групата на Превантивно – информационен център по наркотични вещества – Русе за взаимопомощ на близките и родителите на зависими е включена в сборника с добри практики на Института по публична администрация (ИПА) за 2023 година. За повече информация: https://www.ipa.government.bg/…/sbornik_dp_23_final_0.pdf

Сподели: