Общинските съветници от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" в Русе: Още през март да бъдат внесени допълнителни предложения до достигане на пълния капацитет на рамката от 50 млн.

Групата общински съветници от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложи 8 точки за промени в проекта за бюджет на Община Русе за 2024 година днес

Групата общински съветници от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложи 8 точки за промени в проекта за бюджет на Община Русе за 2024 година днес. Те считат същите за важни и необходими, а именно :

1. Програма за скрининг на населението между 50-75 години за колоректален карцином с неинвазивни методи, информационна кампания. – 100 000 лв.

2. Увеличаване на финасовата рамка на програма “Спорт” с 300 000 лева.

3. Инфраструктура и благоустрояване на част от кв. Дружба 2:

Започване на проучване и проектиране за последващо реализиране на уличната мрежа с улично осветление, вода и канал. Облагородяване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, детски площадки, озеленяване – 250 000 лв.

4. Акредитация и дооборудване на АИС “Петър Берон” с измервателни датчици за мониторинг на химически органични съединения формалдехид и диметиламин. – 20 000 лв.

5. Преобразяване на входовете на гр. Русе – проектиране и изграждане.

6. Обявяване на обществен поръчка за изменение на ОУП – разширение на строителните граници на индустриален парк Русе и промяна на зона Смф в Пп. Последващ ПУП за улична регулация и дефиниране на инфраструктура.

7. Увеличаване на предвидените средства за спонсорство с 50 000 лв. с предназначение за спонсорство на Арена Русе срещу провеждане на ученически спортни прояви.

8. Полагане на сулфатоустойчив бетон и влагане на полипропиленови фибри против микропукнатини на територията на Общински приют за безстопанствени животни. – 50 000 лв.

Получихме уверения от кмета на общината,че с изключение на средствата за програма спорт, всички останали наши предложения ще намерят място в работата на поверената му администрация и ще бъдат финансирани .

Тъй като те не станаха част от решението,с което бе приет бюджета, ще следим работата на администрацията и ще напомняме за поетите ангажименти!

Не са достатъчни само добри намерения и поети, макар и публично обещания.

/снимка – архив от пресконференция с народните представители/

Сподели: