Групата от ученици и педагози от Тараклийски регион завърши обучението в Русенския университет

Групата от ученици и педагози от Тараклийски регион завърши обучението в Русенския университет

Днес групата от 26 ученици и придружаващите ги 6 педагози от Тараклийски регион, Молдова получиха официално сертификатите си за преминатото обучение в квалификационни курсове в катедра „Български език, литература и изкуство“ към факултет „Природни науки и образование“. Курсът, който завършиха учениците е „Лингвистична практика по практически български език“, а техните преподаватели –  „Методика на обучението по български език, литература и история“.

Ректорът на университета чл-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев изрази надеждата си групата да запази атмосферата на топли и приятелски чувства към Русенския университет и град Русе. На учениците пожела много успехи в учението. „Вратите на Русенския университет ще останат отворени към вас и ние ще се радваме всички вие да бъдете наши студенти “, завърши той.

Научна литература, създадена от членовете на  катедра „Български език, литература и изкуство“ беше предоставена на гостите от доц. д-р Яна Пометкова – ръководител на катедрата, за да бъде предадена на библиотеката „Христо Ботев“ в град Кишинев като дарение.             Педагозите от Молдова изразиха своята благодарност към академичното ръководство и  преподавателите от катедра „Български език, литература и изкуство“. За да засвидетелстват топлите си чувства и удовлетворение, молдовските учители, заедно с учениците си, изнесоха кратка програма, която включваше български стихове, песни и танци. Видяното и чутото трогна академичната публика

Сподели:

Още новини от деня