коалиция Алтернативата на гражданите Бяла

Групата съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“ предложиха ново намаление на възнагражденията

На 28.03.24 г. групата съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“ входира в деловодството на ОбС – Бяла предложение за ново намаление на възнагражденията – еднакъв процент за председателя и общинските съветници, а именно:

  • Общинският съветник да получава възнаграждение от 70% на 50 /петдесет/ на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец;
  • Председателят на Общинския съвет да получава месечно възнаграждение от 80% на 50 % от месечното възнаграждение на кмета на общината.

С икономиите ще се задоволят важни потребности на гражданите на общината като асфалтиране на улици нуждаещи се от неотложни ремонтни работи, автобусен транспорт, гробищни паркове и алеи.

Сподели: