Групова работа „Следвай стъпките” по проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Групова работа „Следвай стъпките” по проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Днес специалистите Айтен Мустафова и Пламена Габровска събраха за първи път, след дълга пауза, заедно деца за групова работа, наречена „Следвай стъпките”. Тя се проведе в голямата зала на „Светилник” филиал на Детската градина „Червената шапчица”. В заниманията участваха деца само от първа група, като се спазиха всички необходими противоепидемични мерки. Десетината участници бяха разделени на два отбора и трябваше да изпълнят няколко задачи, които им поставиха психологът и социалният педагог. Целта на специалистите беше да накарат децата да работят в екип, да използват максимално вниманието и концентрацията си, да развият паметта и речта по време на игрите. За всички беше интересно вървенето по отбелязани стъпки – без излизане от тях напред или назад, след това поставяне на кубче върху кубче от всеки участник, преминаване над пейките, познаване на животните от представените картинки. Най-важната задача беше да отгатнат „вълшебните думи” под рисунките. А те бяха: обичам, извинявай, прости ми, съжалявам, моля, заповядай, благодаря. С тях специалистите се опитаха да изградят нови и устойчиви поведенчески модели у децата.Специалистите Айтен Мустафова и Пламена Габровска, които са част от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”, ще продължат и през следващата седмица формите на групова работа в други детски градини.

Сподели: