Гьоте институт в помощ на учителите по немски в РБ „Л. Каравелов“ – Русе

Заинтересуваните преподаватели могат да бъдат консултирани относно новоиздадени учебници и учебни помагала, използване на учебниците и учебните помагала в съответствие с възрастта, нивото на знанията и целите на изучаващите немски език, възможностите и ограниченията в употребата на материалите за преподаване и изучаване, както и за условията и възможностите за получаване на учебници и учебна литература в училищата като дарение от Гьоте Институт България. Консултациите се провеждат от Илианка Димитрова, преподавател в СОУЕЕ, във вторник 13.30 – 14.30 ч. и сряда 11.00-12.00 ч. в Немската читалня на РБ „Л. Каравелов“ – Русе целогодишно, с пауза по време на училищните ваканции и официалните празници.

Сподели: