Гюрай Хамдиев заема мястото на Шефкет Исмаилов в ОбС - Ветово

Гюрай Хамдиев заема мястото на Шефкет Исмаилов в ОбС – Ветово

В депозираното до ОИК-Ветово заявление, общинският съветник Шефкет Исмаилов Исмаилов е декларирал, че желае правомощията му като общински съветник от състава на ОбС-Ветово, да бъдат предсрочно прекратени на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, която разпоредба гласи, че пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

С оглед на гореизложеното и след като се съобразят законовите разпоредби, следва пълномощията на общинския съветник да бъдат прекратени предсрочно, на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА.

За следващ избран за общински съветник от листата на ПП „Движение за права и свободи“, следва да бъде обявен Гюрай Мехмедов Хамдиев.

Това наложи и промяна в състава на постоянните комисии на ОбС – Ветово, която ще бъде гласувана през този месец. Гюрай Хамдиев ще стане влезе в ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт и ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда.

Сподели: