Гюргевската корабостроителница строи кораби по поръчка на ИА ППД – Русе + видео

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ инж. Павлин Цонев подписа през миналата година договори за доставка на специализирана драгажна техника със  S.C.SHIPYARD ATG Giurgiu S.R.L. /С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, Румъния. На тяхна база, фирмата изработва и ще достави понтон, шалан /плавателен съд за превоз на издрагирания материал/ и маневрен кораб. Днес кметът на Община Гюргево Адриан Ангелеску посети корабостроителницата и се запозна на място с процеса по създаване на кораби. Ето какво споделиха представителите на ИА ППД – Русе при визитата в Гюргево.

Корабостроителницата спечели обявената обществена поръчка след като предложи цена от 5 404 000 лева без ДДС за маневрения кораб, 1 954 000 лева без ДДС за несамоходен шалан и 2 345 000 лева без ДДС за понтон. Новата техника трябва да бъде доставена в Русе до втората половина на тази година.

Плавателните съдове се доставят в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент.

Проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ е съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспорт и транспортна инфраструктура“, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 20 632 677,38 лв.

Сподели: