административен съд русе

Данъчните запечатаха микробус на „Уонда“ по линията Русе – Тетово

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Уонда“ ЕООД – гр. Ветово против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 115-ФК/29.03.2019 г., издадена от Б. С. Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“б“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – МПС, микробус  марка „****“, модел „****“, с рег. № ****, извършващ превоз на пътници по редовна автобусна линия Русе – с.Червена вода – с.Ново село – с.Тетово и забрана за достъп до него за срок от 10 (десет) дни.

Посочено е, че дружеството-жалбоподател е единственият превозвач по линията Русе-Тетово, което предполага голям пътникопоток, разписанието на линията е всеки ден по 4 курса в двете посоки, взето е предвид, че се касае за микробус с 12 места, като при извършване на проверката било установено, че в него пътуват 6 пътници, на никой от които не е издаден документ за пътуване. В мотивите е отразено също, че след извършена проверка било установено, че жалбоподателят не е заявявал за закупуване билети в НАП, като по отношение на последния вече били налице две влезли в сила наказателни постановления за допуснати нарушения по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Извършването на вмененото на жалбоподателя нарушение се установява от съставения протокол, подписан от пълномощника на последния съгласно чл.50, ал.3 от ДОПК, при извършената на 27.03.2019 г. проверка, който има обвързваща доказателствена сила досежно отразените в него фактически констатации – чл.50, ал.1 от ДОПК. В протокола изрично е записано, че в обекта (процесното МПС с рег. № ****), няма монтирано, въведено в експлоатация и регистрирано в компетентната ТД на НАП фискално устройство с изградена дистанционна мобилна връзка с НАП за отчитане на регистрираните продажби и получените суми в брой. В тази връзка неоснователно е възражението на жалбоподателя, направено в представената писмена защита, според което той не е субект на нарушението, тъй като не се установявало да е осъществена сделка (доставка на стока и/или услуга) и плащане по нея в брой, за което да не е било издадена фискална касова бележка. Напротив, от протокола за проверката се установява, че от органите по приходите е извършена контролна покупка за 2 бр. пътници за пътуване от гр. Русе до с. Тетово, за което на 27.03.2019 г. в 19:57 часа била платена сумата от 5 лева в брой, получена от шофьора, без да са били издадени билети.

Сподели:

Още новини от деня