Община Гюргево не е в карантина

Данъчни облекчения за служители в селското стопанство и ХВП в Румъния

След ИТ индустрията, строителство и изследователските дейности в Румъния, служителите от секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост също могат да се възползват от данъчни облекчения.

Закон 135/2022 прави важни фискални промени за служителите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, подобни на тези за заетите в строителството.

Разпоредбите ще се прилагат за приходите от месец юни 2022 г. до декември 2028 г., след което работните процедури ще бъдат одобрени в рамките на 30 дни от публикуването.

Кой може да кандидатства?

Работодатели, извършващи дейности в Румъния в селскостопанския сектор и хранително-вкусовата промишленост, както следва:

• Селско стопанство и спомагателни услуги, CAEN код 011, 012, 013, 014, 015, 016 (с изключение на 017 – лов);
• Хранително-вкусовата промишленост CAEN код 10 (изцяло).

Минимална работна заплата и вноски

Минималната брутна основна заплата в страната в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост е 3000 леи на месец, без да се включват бонуси, надбавки и други възнаграждения.

Облекчения, прилагани за заплати между 3000 леи и 30 000 леи:

• Освобождаване от 10% данък върху доходите;
• Освобождаване от 10% здравна вноска;
• Намаление на пенсионната вноска от 25 на 21,25% (свързано с втория стълб за частни пенсии);
• Намаляване на осигурителната вноска от 2,25% на 0,337%.

По желание, при писмено искане на служителя, е възможно да се избере внасянето на дължимата вноска от 3,75% към частния пенсионен фонд.

Частта от заплатата, която надвишава 30 000 леи, не подлежи на предложените данъчни облекчения.

Сподели: