Данъчни патрули ще изненадват магазините и заведенията в Русе през лятото

Данъчни патрули ще изненадват магазините и заведенията в Русе през лятото

Данъчни патрули ще срещат вече русенци по магазините и заведенията през лятото. Те са ясно обозначени със специални облекла, на които ясно си личат брандовата емблема и характерния надпис на приходната агенция. Патрулите са съставени от по двама служители в офиса на НАП в Русе и тяхната цел не е да извършват изненадващи проверки и да съставят актове за констатирани нарушения, а превантивно да напомнят на търговците да издават, а гражданите да изискват касови бележки. Те ще проверяват дали фискалните устройства са изрядни, дали разполагат с необходимата документация, дали продавачите умеят да работят с тях, защото от предишни проверки се оказва, че не всички знаят как, например, да си направят справка с междинен отчет за фиксираната в апарат сума в средата на работния ден.

Специално внимание ще обръщат и за актуалната информация на задължителния надпис до касовите апарати за издаване на фискални бонове. Съгласно чл. 38 т. 1, ал. 2 от Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е задължително в стационарен търговски обект на видно за клиента място до фискалното устройство да бъде поставено съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакти с НАП по местонахождение на търговския обект. За да се изпълнят нормативните изисквания и за да се предостави на клиентите реална възможност да подават сигнали за нередности, до касовите апарати в търговските обекти се изисква в надписите да бъде отразена следната информация : „Уважаеми клиенти, Ваше задължение е да изисквате и съхранявате касовата бележка до напускане на търговския обект. За сигнали и връзка с НАП използвайте телефон 0700 – 18 – 700 – Национален информационен център.“

Данъчните патрули от офиса на НАП в Русе ще стимулират този процес и с разпространяване на информационни материали за активно участие на гражданите в националната лотария с касови бележки.

Сподели:

Още новини от деня