Данъчно облекчение за юридически лица на територията на Гюргево, издигнали румънското знаме през цялата година в своите обекти

Данъчно облекчение за юридически лица на територията на Гюргево, издигнали румънското знаме през цялата година в своите обекти

Всички юридически лица на територията на Община Гюргево, които са издигнали румънското знаме през цялата година върху нежилищни сгради, които са тяхна собственост или под наем ще ползват 1 % намаление при заплащането на данък „Сгради“. Това решиха общинските съветници в Гюргево на последното си заседание за тази година. Целта е насърчаване уважението към националните символи и решението ще бъде в сила от 1 януари 2019 година.

Всяко юридическо лице ще ползва облекчението, ако депозира в дирекция „Местни данъци и такси“ – Гюргево декларация, придружена с фотографии и описание на мястото и вида на поставеното знаме.

Изискването на Община Гюргево е знамето да бъде с размери поне 135/90 сантиметра, да е поставено на видно място, състоянието му да бъде много добро /да не е скъсано или обезцветено/.

В категорията на нежилищни сгради влизат административните, за отдих и развлечение, за образование, култура и спорт, религиозните, банките и подобни институции за предоставяне на финансови услуги, индустриалните, предоставящи здравни и туристически услуги.

Сподели: