дарителска програма мото пфое

Дарителската програма на Мото Пфое набира проекти до 19 февруари

Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2017 г. и до момента на изпращане на формуляра за участие през 2018 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и инициативи, чиито автори са млади хора на възраст под 18 години, като в този случай се изисква проектът им да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.

Категориите на проектите може да са две:

1. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА

Проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени. Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.

2. ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство. Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.

Журито излъчва в рамките на всяко издание на Дарителската програма един национален победител. По своя преценка и убеждение журито има право да присъди и до две поощрителни награди. Общият награден фонд за всяко издание на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти, като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

Крайният срок за кандидатстване е 19 февруари 2018 г.

Повече информация можете да откриете тук.

Сподели:

Още новини от деня