Дауд Ибрям е преизбран за областен председател на ДПС - Русе

Дауд Ибрям е преизбран за областен председател на ДПС – Русе

Вчера се проведе 12-та редовна отчетно-изборна областна конференция на ДПС – Русе, която протече онлайн. Присъстваха 90 делегати в 10 виртуални зали. Областният председател прочете подробен, съдържателен и аналитичен доклад за дейността на областната организация през изтеклия мандат 2016 – 2020 година и перспективите за нейното развитие.

Гост на конференцията с отдалечен достъп беше Мустафа Карадайъ – председател на ДПС и председател на ПГ които изказа своите поздравления и взе отношение относно доклада на областния председател. На конференцията присъства и народния представител на ДПС Русе Бюрхан Абазов, който поздрави участниците и се изказа по доклада.

От всички 8 общински структури и областната младежка структура беше предложен и избран господин Дауд Ибрям за областен председател на ДПС – Русе. Беше избран и гласуван областен съвет от 25 души и областна контролна комисия от 3 души.

12-та областна конференция на ДПС – Русе единодушно издигна кандидатурата на Мустафа Карадайъ за председател на ДПС на 10-та Национална конференция на ДПС и гласува програмна декларация.

Сподели: