ивелина костова

Да бъде образователният медиатор в училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Ряхово, за Ивелина Костова е не просто работа, а мисия

Представяме ви Ивелина Костова!

Да бъде образователният медиатор в училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Ряхово, за Ивелина Костова е не просто работа, а мисия, в която тя се посвещава с усет, търпение и много вяра. Ролята си на посредник между семействата, местните общности, учениците и училището възприема като призвание и съдба. Отдава много енергия и не щади време, за да бъде на място, където една добра дума и разбиране могат да дадат плодове, чакани с години от обичайното административно отношение.

Ивелина е от ромски произход – не го крие, а се гордее, че е от общността на дасикане рома. Това обстоятелство й помага да достига бързо до умовете и сърцата на хората от местната ромска общност. Да работи на терен ежедневно, да обикаля от къща на къща и да помага на семействата, които изпитват затруднения, всичко това й носи огромно удовлетворение. Ето защо когато говори за работата си го прави с особена нежност и широка усмивка.

Тя е медиатор на годината (2022) с награда от МОН и получи приза „Овластяване на ромската жена“ лично от Министъра на образованието и науката.

Тази публикация е част от информационната кампания „Образователната медиация – позната и непозната“, която се реализира в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020.

Сподели: