„Да посрещнем бъдещето“ – нов проект в СУЕЕ, финансиран по програма „Еразъм+“

От юни 2018 г. Средно училище за европейски езици работи по проект „Да посрещнем бъдещето“, финансиран по програма „Еразъм+“, Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Основната цел на този проект е образованието в СУЕЕ да се подобри, да стане по-модерно и по-ефективно, за да отговори на съвременните нужди на дигиталното поколение, в съответствие с Европейския план за развитие на училището.

Обучавайки се и обменяйки опит със свои колеги от други европейски страни, преподавателите ще повишат своята професионална квалификация, ще усвоят иновативна методология, ще доразвият своята креативност и ще подобрят личностните си компетенциии и това ще доведе до въвеждане на нови начини и инструменти на преподаване, които ще повишат качеството на предлаганото обучение в СУЕЕ. В рамките на една година 11 преподаватели ще посетят различни квалификационни курсове, сред които „Умните учители използват повече игри“, „Училище на бъдещето – как Финландия се готви за него“, „Театър в класната стая“, „Креативни подходи в обучението на деца със специални образователни потребности“.

Новите умения и добри практики ще споделим с колеги в открити учебни практики и работни ателиета през следващата учебна година.

Сподели:

Още новини от деня