Да си спомним за проф. Иван Неделчев

Да си спомним за проф. Иван Неделчев

/Държавен архив – Русе/ На днешната дата да си спомним за проф. Иван Неделчев, прекрасен човек, изключително ерудиран и отдаден на преподавателската професия.

Иван Неделчев е роден на 17 август 1927 г. в с. Сребърна, Силистренско (по това време в пределите на Румъния). През 1946 г. завършва средно образование в Народна смесена гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Силистра и след издържан конкурсен изпит постъпва студент във Висшето техническо училище в Русе. През 1952 г. Иван Неделчев завършва Държавната политехника в София със специалност „Машинно инженерство“. По покана на Академичния съвет остава на работа в Политехниката като асистент на проф. Борис Илиев по специалността „Земеделски машини“. От 1953 г. е асистент и по специалност „Теоретична механика“ при проф. Аркади Стоянов.

От 2 октомври 1954 г. е в Русе като старши преподавател по „Теория на механизмите и машините“ в Института по механизация и електрификация на селското стопанство. През 1963 г. на инж. И. Неделчев е присъдено звание „Доцент“. По време на дългогодишният си трудов стаж във ВИММЕСС инж. И. Неделчев в продължение на четири мандата е декан на Факултета по механизация на селското стопанство, един мандат е заместник-ректор и 25 години е ръководител на катедра. През 1958 г. И. Неделчев основава и е първи главен редактор на студентския вестник „Студентска искра“.

През 1974 г., по случай Празника на славянската писменост – 24 май, доц. инж. Иван Неделчев е удостоен от Държавния съвет на Народна република България с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен. На 28 ноември 1997 г., във връзка със 70-годишният му юбилей доц. инж. И. Неделчев е удостоен от Академичния съвет на Русенски университет „А. Кънчев“ с почетното научно звание „заслужил професор“. В дългогодишната си научно-преподавателска работа инж. И. Неделчев има голям брой научни и популярни публикации, участва в конференции, съавтор е на два учебника по „Теория на механизмите и машините“, на ръководства и конспекти по същата дисциплина. Почива през 2019 г. в Русе.

Сподели: