Двадесет и шест санитарки от Медика придобиха нова квалификация

Двадесет и шест санитарки от Медика придобиха нова квалификация

Вечерта на 8-ми януари се състоя тържественото връчване на свидетелствата за професионална квалификация на 26 санитарки от Лечебни заведения „Медика“ по професии „Здравен асистент” и „Болногледач”. Управителят на лечебните заведения – доц. д-р Кирил Панайотов, заедно с официалния гост на събитието – народният представител Пламен Нунев, поздравиха завършилите и връчиха документите за придобиване на нова професия.

С цел подобряване на полаганите грижи за пациентите, помощният персонал е преминал едногодишна професионална квалификация с акценти в медицинското обслужване, медицинската психология, социалната хигиена, хигиената на храненето и др.  Обучението се реализира от Лечебни заведения „Медика”, съвместно с Института по социално управление по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“.

Голяма част от програмата за развитие на Лечебни заведения „Медика“ е насочена към повишаване на квалификацията на служителите от всички нива. Персоналът преминава непрестанно обучителни курсове и специализации в различни направления. Като част от екипа на лечебните заведения, санитарите са в непрекъснат контакт с пациентите. С повишаването на техните знания и професионални умения, според европейските стандарти, се гарантира съответствие с очакваните изисквания към персонала през 2020-та година. Курсът на обучение, воден от хабилитирани лекари, медицински сестри, социални работници и психолози, е приключил с полагане на държавни изпити. Всички курсисти са защитили успешно наученото и към момента работят в отделенията на УМБАЛ „Медика Русе“, СБАЛК „Медика Кор“, СБАЛФРМ „Медика“ и ДКЦ-2, като успешно прилагат наученото.  

Сподели: