Двамата здравни медиатори в Община Русе помагат на десетки деца и семейства в риск

Община Русе продължава да осъществява пряка работа на терен с лица и семейства от рискови групи чрез двамата здравни медиатори, които съдействат за насочване към личен лекар, провеждане на имунизации на деца, възстановяване на здравни осигуровки и др. През отминаващата година е извършена активна работа по 145 нови случая на семейства и лица; на 78 деца е оказано съдействие да осъществят планови имунизации; за осъществяване на профилактични прегледи е оказано съдействие на 22 деца и 31 лица при личен лекар. За консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ЛКК придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения са подкрепени 136 лица.

Сподели: